Copyright

EN
Copyright of musical works

Our radio respects copyright and related rights. We pay the fees and send lists of broadcasted musical works to authorized collective copyright management organizations in Poland.

Patent law

Radio Stacja Impreza” is a registered trademark in the Patent Office of the Republic of Poland
(original name Urząd Patentowy RP)
in the radio emission category 38
(number
R.331081)

Other Patents

The name of the „Stacja Impreza” is a registered trademark in the
Patent Office of the Republic of Poland

(original name Urząd Patentowy RP)
in category 41 number R.336647
(DJs for parties and events; dance parties, party venues, event venues, restaurant, clubs, community centers, etc.)

The name of the DJ JaRo” is a registered trademark in the
Patent Office of the Republic of Poland

(original name Urząd Patentowy RP)
in category 41 number R.341840
(DJs for parties and events; dance parties, party venues, event venues, restaurant, clubs, community centers, etc.)

The name of the DJ Baryłais a registered trademark in the
Patent Office of the Republic of Poland

(original name Urząd Patentowy RP)
in category 41 number R.298057
(DJs for parties and events; dance parties, party venues, event venues, restaurant, clubs, community centers, etc.)

PL
Prawa autorskie

Nasze radio przestrzega praw autorskich i pokrewnych. Opłaty oraz listy wyemitowanych utworów przesyłamy do uprawnionych organizacji zarządzania zbiorowego prawami autorskimi w Polsce.

Prawo patentowe


Nazwa radia Stacja Impreza” jest zastrzeżonym znakiem towarowym w Urzędzie Patentowym RP
w kategorii 38 emisja radiowa
pod numerem
R.331081

Inne prawa patentowe

Nazwa Stacja Impreza jest zastrzeżonym znakiem towarowym w Urzędzie Patentowym RP
w kategorii 41 pod numerem
R.336647
(didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne; imprezy taneczne, lokale na przyjęcia, kluby, restauracje, domy kultury, sale i inne)

Nazwa DJ JaRo” jest zastrzeżonym znakiem towarowym w Urzędzie Patentowym RP
w kategorii 41 pod numerem
R.341840
(didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne; imprezy taneczne, lokale na przyjęcia, kluby, restauracje, domy kultury, sale i inne)

Nazwa DJ Baryła jest zastrzeżonym znakiem towarowym w Urzędzie Patentowym RP
w kategorii 41 pod numerem R.298057
(didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne; imprezy taneczne, lokale na przyjęcia, kluby, restauracje, domy kultury, sale i inne)

Możliwość komentowania została wyłączona.